Update Rechtbank Rotterdam 4 september 2020; Over de Wob procederen maar dat vooral in alle vertrouwelijkheid willen doen (8:29 beslissing)

Terwijl de Wob uitgaat van het algemeen belang van openbaarheid en vooral dat belang voorop stelt, komt het nog wel eens voor dat de verzoeker om informatie enige geheimhouding over zijn persoon zou willen laten bestaan. Evenzo wil het nog wel eens dat een verzoek gaat over openbaarheid van informatie over meerdere belanghebbenden die graag geheim willen houden dat nu precies zij tegen een besluit tot openbaarmaking opkomen. Een geval waar de geheimhoudingskamer van de Rechtbank Rotterdam zich over moet buigen, over informatie waarbij producenten van geneesmiddelen belanghebbenden zijn, geeft een aardig inkijkje in deze materie.

Nu het Wob-verzoek mede ziet op de naam van de producent, is het gerechtvaardigd dat deze partij in dezen ook anoniem procedeert. Dat gegeven past in de jurisprudentielijn dat een beroep op 8:29 al snel gerechtvaardigd is bij Wob-stukken (zie deze update). Ook informatie die met de inhoud van de Wob-stukken nauw verweven is (zoals processtukken) deelt al snel in dat lot (zie deze update).

Dat maakt alleen niet dat ook de processtukken in de procedure vanzelf ook deels geheim kunnen blijven. Zo is het ingediende Wob-verzoek ten onrechte overgelegd zonder de persoonsgegevens van de verzoeker, aldus de rechtbank. Die uitkomst is geen vanzelfsprekendheid overigens. Zo leerde een uitspraak van de Raad van State dat specifieke omstandigheden (de fysieke of mentale gezondheid van de Wob-verzoeker) maakten dat de Wob-verzoeker wel anoniem mocht blijven (zie deze update). Hoe ook, in het geval van de producent van geneesmiddelen komt deze wel achter de identiteit van de Wob-verzoeker.