Update Rechtbank Zeeland-West-Brabant 10 april 2020; Voorlopige voorziening zonder (kennelijk) bezwaarschrift: niet-ontvankelijk

U vraagt informatie. U krijgt informatie. U bent niet tevreden. U dient een voorlopige voorziening in. Maakt u geen bezwaar of geeft u geen kopie van het bezwaarschrift aan de voorzieningenrechter dan is het verzoek om een voorlopige voorziening niet-ontvankelijk, aldus de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant.