Update Rechtbank Zeeland-West-Brabant 10 juli 2020; Corona-virus (COVID-19) als reden voor twee weken extra

In meerdere berichten is ingegaan op de (eventuele) impact van COVID-19 op de afhandeling van Wob-verzoeken. In deze uitspraak heeft de Rechtbank Zeeland-West-Brabant oog voor de bijzondere omstandigheden en geeft bij een gegrond beroep niet-tijdig beslissen niet de gebruikelijke twee weken om alsnog te beslissen op het Wob-verzoek, maar vier weken (gebruik makend van de ‘bijzondere gevallen’ regeling van artikel 8:55d, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht). Het zal overigens een verschrijving zijn dat Rijkswaterstaat een dwangsom zal moeten betalen als het college van B&W van Roosendaal te laat tot besluitvorming overgaat….