Update Rechtbank Zeeland-West-Brabant 21 februari 2020; Voorlopige voorziening van een raadslid tot openbaarmaking van 200 geheime documenten niet snel kansrijk

Het bekrachtigingsbesluit van de gemeenteraad ten behoeve van de geheimhouding aangaande documenten kan in bezwaar worden betwist door een raadslid. Een directe openbaarmaking – opheffing van de geheimhouding ‘hangende bezwaar’ – kan worden gevraagd van de voorzieningenrechter via een verzoek om een voorlopige voorziening. Het raadslid moet – zo leert deze uitspraak van de Rechtbank Zeeland -West-Brabant – dan wel van goede huize komen. Er moet ernstig “worden getwijfeld aan de rechtmatigheid van het bekrachtigingsbesluit en een zeer zwaarwegend spoedeisend belang daartoe noopt.” Daarvan is geen sprake ondanks de wat gebrekkige motivering van de geheimhouding. Dat komt vooral omdat kennelijk binnenkort al wordt besloten over de opheffing van de geheimhouding.

Een paar opvallende zaken:

  • Bijzonder dat geheimhouding op wel 200 documenten is gelegd, en
  • dat dit kennelijk is gedaan ten aanzien van alle onderdelen van die 200 documenten.
  • Bijzonder ook dat de voorzieningenrechter gewicht toekent aan een besluit wat nog genomen zal gaan worden.
  • Kennelijk maakt deze procedure (en de daarmee samenhangende bezwaarprocedure dat wat kritischer wordt gekeken naar het al dan niet kunnen opleggen van geheimhouding op documenten).

Meer tips en tricks krijgen over het opleggen van geheimhouding en opvolgende procedures. Vraag naar de mogelijkheden voor een (inhouse) training. Zie voor meer hier.