Update Rechtbank Zeeland-West-Brabant 9 juli 2020; Beleidsstukken over afval wel degelijk milieu-informatie

De afgelopen periode zijn er weer meer uitspraken over het begrip milieu-informatie. De lijn die eruit kan worden opgemaakt is dat het begrip omvangrijk is, maar dat ook weer niet alles wat ook maar raakt aan het milieu direct als milieu-informatie is aan te merken. De Rechtbank Zeeland-West-Brabant maakt in deze uitspraak wel duidelijk dat ook beleidsstukken (maatregelen, plannen, milieuakkoorden etc.) met maatregelen die een uitwerking hebben of kunnen hebben op de toestand van elementen van het milieu of op factoren die deze elementen van het milieu (waarschijnlijk) aantasten – zoals in dit geval afval – wel maken dat gesproken kan worden van milieu-informatie. Het inroepen van onevenredige benadeling is dan dus niet aan de orde en artikel 11 (intern beraad) inroepen vereist een meer uitvoerige motviering.