Update Rekenkamer Metropool Amsterdam 22 oktober 2020; Geheimhouding is en blijft een lastig thema bij Amsterdam (en vele anderen)

Op 22 oktober verscheen het onderzoeksrapport van de Rekenkamer Metropool Amsterdam naar Geheimhouding in Amsterdam. Wat leert het onderzoek (voor veel andere overheden ook zeer relevant):

  • geheimhouding opleggen is geen sinecure: het veronderstelt een continue afweging per onderdeel van een document. Dat wordt nog wel eens vergeten zodat te snel, te veel maar (zekerheidshalve) wordt bestempeld als geheim. Zie eerder onder andere ook al deze uitgebreide blog.
  • geheimhouding opleggen vereist continue aandacht: eenmaal opgelegd blijft het meestal bestaan. Gek, nu de tijd met zich kan of moet brengen dat de reden voor geheimhouding niet meer aan de orde is. Zie eerder over het feit dat dit niet vanzelf kan gebeuren, maar expliciet bij besluit tot opheffing dit eerdere interview in het AD over een Rotterdamse aangelegenheid (waarbij een onderzoeksbureau stelde dat de tijd tot opheffing zou kunnen leiden en het college van B&W dit standpunt volgde).

Deze punten zeggen college en presidium in Amsterdam in elk geval op te nemen. Over een belangrijk onderliggend thema (de geheimhoudingscultuur) acht men een onderzoek hiernaar niet opportuun of nodig (zie dit stuk op Binnenlands Bestuur).