Update Rijksoverheid 31 december 2019: Gedragscode Integriteit Rijk, de Wet open overheid komt er

De Gedragscode Integriteit Rijk zoals verschenen in de Staatscourant geeft veel informatie, ook in praktische zin, over de wijze waarop de rijksoverheid om gaat met informatie(voorziening), zie vooral hoofdstuk 5 (p. 15 e.v.). De opstellers gaan er – zo leren we uit het begin van hoofdstuk 5 – gewoon van uit dat de Wob wordt vervangen door de Wet open overheid. Ook de aanwezigheid van een Wob-coördinator wordt welhaast als een vanzelfsprekendheid gezien (p. 16). Er zijn nog enkele plekken beschikbaar voor de opleiding tot coördinator op 23 en 24 maart.