Update Tweede Kamer 13 september 2019; Blijvende effecten van de WhatsApp uitspraak

De WhatsApp-uitspraak (zie voor de duiding dit blog of beluister deze podcast, voor enkele oplossingen zie deze bijdrage) blijft de gemoederen bezig houden. De minister van BZK beantwoordde recent enkele Kamervragen over de gevolgen van de uitspraak. De antwoorden zeggen niet heel veel, anders dan dat een rijksbrede campagne is opgestart over het gebruik van berichtendiensten- en apps. Interessant is nog de opmerking dat de WOB onverkort van toepassing is op bijvoorbeeld het berichtenverkeer tussen bewindspersonen en een politiek assistent, maar vooral ook dat het proces vertrouwelijk is en de WOB weigeringsgronden kent. Een interessante opmerking nu de WOB als uitgangspunt hanteert dat alles openbaar is, tenzij…

Concreet vraagt de uitspraak vooral om duidelijke werkprocessen en protocollen. Die zijn door ons ontwikkeld. Meer informatie? Mail naar wob@thna.nl