Update Tweede Kamer 17 september 2020; Over de Wob als ondergrens bij informatievoorziening aan de Kamer

En zo werd buiten al het ‘corona-geweld’ ook de Wob nog een thema bij de Algemene Politieke Beschouwingen (zoek even op Wob, in dit kamerstuk). Het ging weer over de soms wat ongelukkige samenloop van de afhandeling van Wob-verzoeken en de informatievoorziening aan het parlement. Die laatste voelt zich nogal eens achtergesteld omdat de Wob soms tot meer informatie lijkt te leiden dat de rechten van een parlementariër op grond van de Grondwet.

Een en ander mede naar aanleiding van het ongevraagde advies van de Raad van State (zie deze update). Daar komt kennelijk nog een reactie op vanuit het kabinet. De premier maakt verder maar weer duidelijk dat de Wob echt een ondergrens vormt voor wat de Kamer krijgt op grond van de Grondwet. Bovendien maakt hij duidelijk dat het kennelijk een streven is van het kabinet om bij iedere afhandeling van een Wob-verzoek – in politiek gevoelige dossiers vermoed ik zo vooral – ook te overwegen om die informatie toe te zenden aan de Kamer. Dat voorkomt discussies in de Kamer. Maar of de Kamer nu echt blij moet zijn met alle informatie die via de Wob is ontsloten heb ik eerder al mijn vraagtekens bij de geplaatst (zie de column voor Binnenlands Bestuur).