Update Tweede Kamer 23 januari 2020: Toepassing 68 Grondwet en de verhouding tot de Wob

In een eerdere update werd al melding gemaakt van de discussie over de toepassing van de informatieplicht die voortvloeit uit artikel 68 Grondwet. Het onderwerp is veel in de belangstelling, veelal omdat Kamerleden zich onvoldoende geïnformeerd voelen wat niet altijd onterecht is. In een recente ‘stafnotitie’ wordt nog eens ingegaan op de toepassing van artikel 68 Grondwet en de verhouding tot de Wob. Een informatieve notitie die de kaders juist weergeeft.