Update Tweede Kamer 29 juni 2020; Uitvoeringstoetsen Woo, interessant inkijkje in de informatiehuishouding

Vorige week verscheen het verslag van de Kamercommissie waaruit kan worden opgemaakt dat de Tweede Kamer het wel ziet zitten met de Wet open overheid in de huidige opzet (zie deze update). Dat is mede gebaseerd op de uitkomsten van de uitvoeringstoetsen. Deze verschenen al eerder. De uitgebreide notitie met uitvoeringstoetsen geeft een aardig inkijkje in de (verschillen in de) informatiehuishouding van de verschillende onderdelen van de (rijks)overheid en de inschatting van onder meer de benodigde opleidingen om te kunnen gaan werken met de Woo.