Update Tweede Kamer 3 februari 2020; Minder, minder. Hoe zoekt een bestuursorgaan naar documenten of laat het zoeken door een extern onderzoeksbureau?

In eerdere berichten – zoals enkele updates en annotaties en een podcast – is al ingegaan op het al dan niet door een externe laten onderzoeken of documenten berusten bij een bestuursorgaan.

Dit document, zoals recent toegezonden aan de Tweede Kamer – dat samenhangt met een Wob-procedure naar de documenten bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid over de beslissing om Wilders strafrechtelijk te vervolgen vanwege de ‘minder Marokkanen’-uitspraak (zie ook hierover deze updates I en II) – laat zien hoe zo’n onderzoek naar documenten er dan uit kan zien.

Het begint bij het afbakenen van het aantal betrokken onderdelen van een ministerie en de betrokken personen. Vervolgens worden de zoekplaatsen in beeld gebracht (feitelijk en digitaal) en worden de zoektermen bepaald. Het vervolg geeft een mooi inkijkje in de wijze van archiveren en documenteren binnen een ministerie.