Update Wrakingskamer Raad van State 31 augustus 2020; Per ongeluk openbaar is niet openbaar. Gevolgen voor inbreng van informatie in de procedure

Per ongeluk openbaar is geen openbaarmaking volgens de Wob (zie eerder al deze uitspraak). Deze uitspraak van de wrakingskamer van de Raad van State leert dat vervolgens ook terughoudend moet worden omgegaan met per ongeluk ontvangen documenten door een procespartij.

De rechtbank had per ongeluk de ongelakte documenten toegezonden. De Wob-verzoeker gebruikte de inhoud van die documenten – woordelijk – om haar gronden van hoger beroep kracht bij te zetten. De Afdeling wilde geen kennis nemen van dit document want dan zou het betrokken worden in de procedure al ware het al openbaar. Die processuele opstelling wordt geoorloofd geacht, want dit alles geeft geen aanleiding om de staatsraden in kwestie te wraken.