Van der Sluis – Raad van State update 20 februari 2019; Wat wordt gevraagd, moet iets worden gemaakt en wat is een bijzondere regeling

Een uitspraak die inzicht geeft op de vraag wat het bestuursorgaan moet doen bij het interpreteren van een WOB-verzoek en wat de gevolgen zijn als dit te beperkt is gedaan. Daarnaast wordt weer duidelijk dat de hoeveelheid werk maakt niet dat documenten niet beoordeeld hoeven te worden. Dit is alleen een aspect bij de vorm waarin informatie verstrekt moet of kan worden. Tot slot wordt duidelijk dat een bijzondere regeling alleen een wet in formele zin kan zijn en dus niet de Code voor de Dierenarts