Van der Sluis – Raad van State update 20 februari 2019; Ingebrekestelling nodig voor beroep niet tijdig beslissen

Van een dwangsom kan geen sprake meer zijn bij het te laat besluiten op een WOB-verzoek. In de praktijk leeft nog weleens de gedachte dat de ingebrekestelling dus ook geen fenomeen meer kan zijn in een WOB-procedure. Ten onrechte, voor beroep wegens niet tijdig beslissen is wel degelijk eerst een ingebrekestelling nodig, aldus ook de Afdeling