Van der Sluis – Raad van State update 30 januari 2019; Wob of Europese verordening, berusten onder en vergaren van documenten

Een uitgebreide uitspraak met meerdere interessante aspecten. Over de verhouding tussen de WOB en een Europese verordening; de verordening geeft geen uitputtende regeling en dus geldt de WOB. De documenten berusten functioneel onder de minister (en dus niet per ongeluk) en dus vallen ze onder de WOB. Een verplichting tot vergaren van meer informatie is er niet (ook niet o.b.v. een specifieke regeling).