Van der Sluis – update 13 maart 2019; over Open Overheid en het nut van actieve openbaarmaking

De terughoudendheid van overheden bij transparantie is niet alleen maar angst voor reputatieschade e.d. (zoals ook in dit interview wordt gesuggereerd). Het is natuurlijk ook gewoon ingegeven door het naleven van verplichtingen van een wet, zoals de WOB. De WOB heeft zo (niet ten onrechte) oog voor de noodzaak om belangen te beschermen die te maken hebben met de persoonlijke levenssfeer, de bedrijfsvertrouwelijke aard van gegevens, de staatsveiligheid etc. Of het actief openbaar maken, met deze belangen daarbij betrokken, niet juist leidt tot nog meer verzoeken om de achterliggende informatie (ook een beetje de gedachte bij de Wet open overheid) waag ik te betwijfelen. Ik schreef er eerder al (in Woo-verband) over in de Gemeentestem.