Van der Sluis – update 17 april 2019; motiveren van een weigerbesluit

Motiveren van een weigerbesluit vindt per document of onderdeel daarvan plaats. Het kan algemener als herhaling geen redelijk doel dient of een ‘kale motivering’ zicht biedt op aard en inhoud van documenten. De Raad van State oordeelt in dat licht dat een bestuursorgaan dus niet kan volstaan met een algemene motivering, zonder specifieke reden en zonder dat duidelijk wordt welke documenten onder het verzoek vallen. Ook kan, zo blijkt uit een andere uitspraak vandaag, niet worden verwezen naar een andere uitspraak ter motivering van een weigering. Eén summiere motivering voor de weigering van meerdere documenten volstaat niet. Een latere motivering kan de weigering wel overeind houden.