Van der Sluis – update A-G Hoge Raad 5 juli 2019; misbruik van procesrecht, een overzicht

In vele publicaties – ook te vinden op deze site – is ingegaan op de rechtsontwikkeling van het misbruik van recht, veelal in combinatie met de mogelijkheden die de WOB geeft om een procedure op te starten. Recent verscheen een mooie conclusie van Advocaat-Generaal IJzerman naar aanleiding van een aantal misbruik-kwesties. Deze gemeenschappelijke bijlage geeft een mooi overzicht van het onderwerp misbruik van procesrecht door belanghebbenden en hun gemachtigden.