Van der Sluis – update Gemeente Maastricht 26 augustus 2019; WOB-verzoeken van de gemeenteraad

De afgelopen periode al weer de nodige updates over de verhouding tussen raad en college BenW. Soms kan de raad zo gefrustreerd raken over de informatievoorziening dat het de weg van de WOB bewandeld, dat dreigt ook in Maastricht. Zonde nu de Gemeentewet zulke mooie voorzieningen heeft om – met inachtneming van te beschermen belangen – informatie te verstrekken aan leden van de gemeenteraad. Overigens gek dat in Maastricht het privacy-argument wordt gegeven waar het om bedrijven (zorgaanbieders) gaat.