Van der Sluis – update Gemeente Rotterdam 5 maart 2019; Geheim of niet of inmiddels vanzelf niet meer?

Wel of niet (meer) geheim? Het college van B&W van Rotterdam liet onderzoeken of een presentatie – door de verspreider zelf als geheim aangemerkt – geheim is (of was). Het onderzoek maakt duidelijk dat niet duidelijk is of geheimhouding op de informatie is opgelegd. Dat geeft te denken over de besluitvorming. Hoe ook, het onderzoek wekt ook de suggestie dat tijdsverloop eventuele geheimhouding vanzelf zou opheffen. Dat is niet juist, een besluit is vereist. Zie uitgebreider over het thema dit blog.