Van der Sluis – update Maastricht 2 juli 2019; raad of college, wie is in de lead bij geheimhouding?

Vertrouwelijkheid en geheimhouding worden nogal eens door elkaar gebruikt. Geheimhouding blijft een lastig fenomeen (zie bijvoorbeeld dit blog voor wat context). Het college heeft natuurlijk de hand in wat zij in beginsel aan de raad stuurt en op welke wijze (met of zonder geheimhouding). Het is uiteindelijk de raad die een beroep op zijn inlichtingenrecht kan doen én – bij het opleggen van geheimhouding – het laatste woord heeft. De raad moet immers de geheimhouding van het college bekrachtigen. Doet het dat niet, dan vervalt de geheimhouding van rechtswege (zie recent nog de rechtbank Noord-Holland). Zie over de strubbelingen van de raadsoppositie in Maastricht dit bericht.