Van der Sluis – update NRC Next 1 april 2019; WhatsApp en sms van beleidspersonen toch echt documenten

Vandaag nog een ‘Commentaar’ in de NRC next over de WhatsApp-uitspraak met onder andere dit slot:

“De geschiedenis in Nederland, het land waar zelfs de agenda van de wekelijkse ministerraad tot staatsgeheim is verklaard, leert dat openbaarmaking centimeter voor centimeter moet worden bevochten. De openbaarheid die zo vaak gepredikt wordt, blijkt in de praktijk maar al te vaak een farce, zich uitend in tergende obstructie waarna de rechter er aan te pas moet komen.

De overheersende mentaliteit blijft openbaarheid ‘omdat het moet’ en niet omdat het een onmisbaar goed is voor het functioneren van de democratie. Gelukkig is er dan soms de rechter.”