Van der Sluis – update Raad van Europa 25 februari 2019; “alles is openbaar, veel is te weigeren” en “alles is niet openbaar, tenzij…”

Veel aandacht n.a.v. het Greco rapport over Nederland was er in de pers, met name over het nog onvoldoende tegengaan van corruptie. De serieus genomen kritiek op de werking van de WOB is ook interessant (zie onder 60);

  • te makkelijk gebruik van weigeringsgronden,
  • overschrijden van de beslistermijnen en
  • langlopende juridische procedures.

En in algemene zin, een bestuurscultuur die ervan uit gaat dat informatie vooral “niet openbaarheid is, tenzij…”