Van der Sluis – update Raad van State 13 maart 2019: emissiegegevens

De aantallen gehouden dieren, de gegevens over huisvestingsplaatsen/hokken en de gegevens over ammoniakemissie en zuurdepositie zijn aan te merken als milieu-informatie die betrekking heeft op emissies in het milieu als bedoeld, dus openbaar. Locaties voor eventuele bedrijfsverplaatsing ook milieu-informatie, dus openbaar. Aldus de Raad van StateZie uitgebreider over het begrip emissiegegevens deze toelichting bij een eerdere uitspraak van de Raad van State in de Gemeentestem