Van der Sluis – update Raad van State 19 juni 2019; artikel 2 Wob stelt geen eisen aan het gebruiken van milieu-informatie bij besluitvorming

Het Verdrag van Aarhus is – onder andere in artikel 2 van de WOB – op juiste wijze geïmplementeerd. Toetsen aan de regels uit het verdrag is dus niet aan de orde. Artikel 2 van de WOB ziet op het verstrekken van informatie aan het publiek. Er volgt geen plicht uit om milieu-informatie op bepaalde wijze te gebruiken bij besluitvorming, aldus de Raad van State.