Van der Sluis – update Raad van State 22 mei 2019; over het specifiek duiden van een verzoek en het aangeven van de zoekslag naar documenten

De reikwijdte van een WOB-verzoek wordt bepaald door de bewoordingen en de context. Bij twijfel is overleg nodig en moet worden vastgesteld wat beoogd zou zijn. Soms staat ter discussie of goed is gezocht naar documenten. Het goed vastleggen van het proces van zoeken is dus van groot belang. Dit blijkt uit deze uitspraak van vandaag.