Van der Sluis – update Raad van State 22 mei 2019; weigeren van informatie met een ‘gedeeld karakter’ en het bevriezen van de archieven

De Raad van State maakt vandaag in een uitspraak duidelijk dat volstaan kan worden met één motivering voor het weigeren van eenzelfde soort informatie, informatie met een ‘gedeelde karakter’. Ook wordt duidelijk dat na ontvangst van het verzoek documenten die er zijn, ondanks de plichten uit de Archiefwet, bewaard moeten blijven. Worden de documenten vernietigd dan zijn ze ten onrechte geweigerd.