Van der Sluis – update Raad van State 26 juni 2019; twijfels over de kundigheid van een ambtenaar, verzoek om opleidingsinformatie

Je kunt overal over Wobben, zolang het maar een bestuurlijke aangelegenheid betreft. Iemand kan, terecht of onterecht, twijfels hebben bij de kundigheid van een ambtenaar. Kennelijk, zo leert deze kwestie, kan dat ook aanleiding vormen voor een WOB-verzoek naar de opleidingen van de ambtenaar. De persoonlijke levenssfeer kan in dat geval leiden tot gedeeltelijk niet verstrekken van de informatie.