Van der Sluis – update Raad van State 27 februari 2019; namen van ambtenaren, bedragen na afloop van onderhandelingen en de weigering van een powerpoint-sheet

Zie uitgebreid over het openbaar maken van namen van ambtenaren o.a. hier. Vandaag past de Raad van State de bestendige lijn ook weer toe. Het vermelden van namen in een politieblad geeft nog niet prijs op welke wijze deze personen zijn betrokken bij het project. Verder is de uitspraak ook relevant voor het weigeren van bedragen na afloop van een onderhandelingstraject en wordt duidelijk dat een zelfstandig onderdeel van een document in elk geval (ook) een sheet van een presentatie is.