Van der Sluis – update Raad van State 3 april 2019; Asbest inspectiegegevens zijn milieu-informatie, onevenredige benadeling speelt dus geen rol

Vanzelf openbaar maken van inspectiegegevens bij beboeting van overtredingen bij asbestsaneringswerkzaamheden. Inspectiegegevens zijn milieu-informatie. De onevenredige benadeling kan dus geen reden zijn voor het voorkomen van de openbaarmaking, aldus de Raad van State.  Zie uitgebreider over de gevolgen van de kwalificatie milieu-informatie en de weigeringsgronden van artikel 10