Van der Sluis – update Raad van State 31 juli 2019; informatie berust niet onder het bestuursorgaan

De WOB kan alleen zien op informatie die bij het bestuursorgaan berust óf een onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf (zie uitgebreid ook artikel 3 WOB). Kwalificeert een bedrijf niet als dat laatste, dan hoeft het bestuursorgaan de informatie daar niet op te halen en valt de informatie dus buiten het bereik van de WOB, aldus de Raad van State in deze uitspraak.