Van der Sluis – update Raad van State 5 juni 2019; wat is een persoonlijke beleidsopvatting?

In veel uitspraken komt onder andere de uitleg en toepassing van artikel 11 – persoonlijke beleidsopvattingen in documenten van intern beraad – aan bod. Vandaag maakt de Raad van State duidelijk dat het begrip beleidsopvatting meer is dan alleen een opvatting over beleid. Het gaat immers over conclusies, aanbevelingen etc. aangaande een bestuurlijke aangelegenheid.