Van der Sluis – update Raad van State 7 augustus 2019; De Kwaliteitswet zorginstellingen als bijzondere wet

De Raad van State heeft in deze uitspraak geoordeeld dat de Kwaliteitswet zorginstellingen een bijzondere regeling kent zodat de WOB terzijde moet worden geschoven. De parallel met de artikelen 7:457 en 7:458 van het BW – zie daarover uitgebreid deze annotatie – wordt getrokken. Voor zover informatie is opgevraagd die niet onder de reikwijdte van de Kwzi valt, is de WOB wel van toepassing.