Van der Sluis – update Raad van State 7 augustus 2019; Over tijgermuggen en milieu-informatie

Het begrip milieu-informatie blijft de gemoederen bezig houden. Zo ook bij informatie over vondsten, bestrijding etc. van tijgermuggen. De Raad van State stelt in deze uitspraak vast dat sprake is van milieu-informatie en dus meer openbaar moet worden gemaakt. De redenering: de muggen zijn dieren en daarom onderdeel van de biologische diversiteit. Informatie over de aanwezigheid van twee tijgermuggen ziet op de toestand van de biologische diversiteit. Van belang is niet dat de twee tijgermuggen nog geen gevestigde populatie vormden en ze direct zijn bestreden waardoor ze niet lang in het milieu aanwezig waren. Van belang is dat de twee tijgermuggen op enig moment aanwezig waren. Dat de kans dat de tijgermuggen een persoon ziek zouden maken astronomisch klein is, maakt ook niet uit. De aantasting van de gezondheid en veiligheid van de mens is een onderdeel uit de definitiebepaling die apart staat van het onderdeel over de toestand van de biologische diversiteit. Nu de naam van het bedrijf waar de muggen zijn aangetroffen onlosmakelijk verbonden zijn met de informatie over de aanwezigheid van tijgermuggen is ook wat dat betreft sprake van milieu-informatie. De naam moet openbaar worden gemaakt want raakt niet de persoonlijke levenssfeer van een natuurlijk persoon.