Van der Sluis – update Rechtbank Amsterdam 12 juni 2019; het Verdrag van Almelo als bijzondere regeling die voorgaat op de WOB

Uit artikel 2 van de WOB volgt dat de WOB aan de kant geschoven kan worden door een bijzondere regeling. Het artikel verwijst naar een wet, maar uit rechtspraak volgt ook dat verdragen (NAVO-verdrag) of internationale overeenkomsten (NAVO-overeenkomst) ook zo’n bijzondere regeling kunnen zijn. Dat geldt ook voor het Verdrag van Almelo, een overeenkomst over het gas-ultracentrifuge-procédé voor de productie van verrijkt uranium, aldus de rechtbank.