Van der Sluis – update Rechtbank Noord-Holland 21 juni 2019; beoordelen per onderdeel van een document, ook bij integrieitsdossiers en ongeacht wat de Wet Huis voor klokkenluiders ook zegt

Ook bij integriteitsdossiers is er geen aanleiding om af te wijken van de vaste lijn van de WOB. Die vaste lijn is dat de WOB verplicht tot het beoordelen per document of onderdeel daarvan. Aansluiting bij de Wet Huis voor klokkenluiders maakt dat niet anders. Zie de duidelijke uitspraak van de rechtbank Noord-Holland.