Van der Sluis – update Rechtbank Noord-Nederland 11 juli 2019; milieu-informatie, nader geduid

Milieu-informatie moet eerder openbaar gemaakt worden. Dat geldt nog meer voor emissie-gegevens. Beide begrippen – milieu-informatie en emissie-gegevens – zijn zodanig omschreven dat de vraag wat er precies onder moet worden verstaan geregeld voer voor discussie is. Het begrip emissie-gegevens is nog danig uitgebreid. Hierdoor is hiervan sprake bij informatie over de daadwerkelijke uitstoot, maar ook bij gegevens over de invloeden van die emissies en gegevens die het publiek in staat stellen te controleren of beoordeling van de daadwerkelijke of voorzienbare emissies, welke beoordeling aan de besluitvorming door een bestuursorgaan ten grondslag heeft gelegen, juist is (zie ook deze annotatie). Dieraantallen zijn zodoende ook emissie-gegevens, zie deze update. De Rechtbank Noord-Nederland maakt in een recente uitspraak – die ook aanleiding was voor de vorige update over de Wet open overheid – duidelijk dat van belang is dat het gaat om “daadwerkelijke of voorzienbare emissies”. In dit geval ging het om een windrapport met onder andere paragrafen over windmetingen, windklimaat etc. De rechtbank stelt vast dat de informatie in het rapport geen concrete, voorspelbare, niet hypothetische gegevens voor wat betreft de emissie bevat. De informatie over de geluidsemissie, de slagschaduw en het rendement van de windturbines bevat uitlatingen aan de hand van theoretische modellen en modelmatige berekeningen. De informatie zegt dus kennelijk niets rechtstreeks of indirect iets over de daadwerkelijke emissiegegevens van de te plaatsen windturbines.