Van der Sluis – update Rechtbank Noord-Nederland 11 juli 2019; voorbereiden op de Woo ja, al een concrete rol in juridische procedures nee

Zoals eerder deze week al aangegeven komt de Wet open overheid er toch wellicht sneller aan dan gedacht. Dat maakt nog niet dat in concrete procedures die volgen op een WOB-verzoek, al op die wetgeving geanticipeerd kan worden of dat de gedachte van de Woo een rol speelt bij het uitleggen en toepassen van de WOB. Zie hierover bijvoorbeeld recent de Rechtbank Noord-Nederland.