Van der Sluis – update Rechtbank Zeeland-West-Brabant 15 juli 2019; sanctiebesluiten met boete tot gevolg worden openbaar, geen boete dan niet openbaar

Ogenschijnlijk gelijke gevallen – ondernemingen die met een sanctiebesluit van de minister van Infrastructuur en Waterstaat worden geconfronteerd – krijgen een andere uitkomst bij eenzelfde WOB-verzoek. De Rechtbank Zeeland-West-Brabant gaat in deze uitspraak in op de openbaarheid van boetebesluiten en inspectieresultaten die daaraan ten grondslag liggen. De uitkomst is zwart-wit te noemen. Onevenredige benadeling staat ten aanzien van deze informatie wel in de weg aan openbaarmaking als het boetebesluit niet tot een boete heeft geleid. Zijn daarentegen de boetebesluiten met een boeteoplegging tot gevolg wel in rechte onaantastbaar – staat deze vast – dan acht de rechtbank onevenredige benadeling door openbaarmaking niet aan de orde. De besluiten zelf, maar ook de resultaten van de inspectie en de boeterapporten, inclusief de namen van de onderneming en tot hen herleidbare informatie, moeten dan openbaar worden gemaakt.