Van der Sluis – update Zorgvisie 18 juni 2019; hoofdbrekens bij de WhatsApp-uitspraak, geen reden voor niet naleven termijnen

De WhatsApp-uitspraak geeft de nodige hoofdbrekens voor de praktijk. Om samen de oplossingen te verkennen komen we op 27 juni a.s. bijeen in Rotterdam met diverse bestuursorganen (aanmelden kan nog hier tot a.s. dinsdag). De uitkomst, concrete protocollen en instructies, worden vervolgens nagezonden om te implementeren. Die hoofdbrekens mogen natuurlijk niet leiden tot het niet naleven van wettelijke termijnen. Dreigt dat wel dan kan na een ingebrekestelling een beroep wegens niet-tijdig beslissen het gevolg zijn (zie uitgebreider hierover dit blog). Helaas bleek dat ook nodig in de casus die eerder leidde tot de WhatsApp-uitspraak, zo volgt uit dit bericht op Zorgvisie.nl (abonnement vereist).