Raad van State; zoekslag, is/moet er niet meer? Aannemelijk maken door verzoeker

In (wederom) een uitspraak van de Raad van State over Wob-verzoeken over o.a. de ontpoldering van de Hedwigepolder en correspondentie tussen Nederlandse en Belgische, dan wel Vlaamse bewindspersonen (zie update), oordeelt de Raad van State (wederom) dat te beperkt gezocht is door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat. Zo is de reikwijdte van het Wob-verzoek door de Minister te beperkt opgevat (zie update) en had verder gezocht moeten worden dan alleen informatie gewisseld tussen ministeries (zowel Nederlands als Belgisch/Vlaams). Verzocht werd immers (ook) om “alle beschikbare documenten met betrekking tot die correspondentie en afspraken, ook over de schriftelijke contacten over de bedoelde correspondentie en afspraken binnen het ministerie en tussen het ministerie en de andere betrokken ministeries.”

Bovendien heeft de verzoeker met het inbrengen van een gespreksverslag en een e-mail tussen Nederlandse en Belgische, dan wel Vlaamse bewindspersonen zonder de door de Minister gehanteerde zoektermen ‘Hedwigepolder’ en ‘Ontwikkelingsschets 2010’ voldoende aannemelijk gemaakt dat er meer documenten moeten zijn en de zoekslag en het aantal zoektermen van de Minister onvoldoende is geweest.

Opvallend is dat op de vraag of sprake is van milieu-informatie niet is ingegaan. Het inroepen van onevenredige benadeling is dan niet aan de orde en intern beraad inroepen vereist een meer uitvoerige motviering. Eveneens is opvallend dat niets overwogen wordt over het niet in tot personen herleidbaar openbaar maken van persoonlijke beleidsopvattingen (zie deze annotatie).