Boek: Overheid en openbaarheid verklaard aan de hand van de rechtspraak (UITVERKOCHT)

Bestel het boek, vul hier het formulier in. 

  • Alle onderwerpen die samenhangen met de transparante overheid worden besproken. Dit aan de hand van een inleiding, de belangrijkste delen uit uitspraken (tot maart 2021) en annotaties bij die uitspraken.
  • 296 pagina’s, hardcover.
  • EUR 69,95 excl. BTW. Geen verzendkosten.
  • Voor een indruk van de inhoud, zie hier het inkijkexemplaar.

Vul het formulier in en na betaling van de factuur wordt het boek direct toegezonden.
[ninja_form id=’5′]

Overheid en openbaarheid verklaard aan de hand van de rechtspraak

Dit boek is in eerste instantie samengesteld ten behoeve van de Opleiding tot Wob/Woo-coördinator. In de volgorde van behandeling tijdens die opleiding zijn de deelonderwerpen binnen het onderwerp “openbaarheid van overheidsinformatie” opgenomen. Te denken valt aan actieve openbaarheid, kernbegrippen (als eenieder, document, het verzoek om informatie, bestuursorganen, de bestuurlijke aangelegenheid) en de verhouding tot bijzondere wetten. Ook komt aan bod het proces van zoeken naar documenten, het beoordelen van documenten en het uiteindelijk formuleren van een besluit op een Wob-verzoek. Uiteraard is er ook aandacht voor de bijzondere aspecten (geheimhouding op processtukken, wel of niet horen van betrokkenen etc.) die samenhangen met het proces tot openbaarmaking.

Dit en meer is per deelonderwerp opgenomen in dit boek. Steeds is voorzien in een inleiding. Daar waar relevant wordt een onderscheid gemaakt naar de Wet openbaarheid van bestuur en de Wet open overheid. De artikelen van de Woo worden verkort besproken. Uitgebreider gebeurt dit in het boek Wet open overheid. Toegelicht oor de wetgever, besproken door C.N. van der Sluis.

Na de inleiding volgen de uitspraken die per deelonderwerp zijn geselecteerd. Ten behoeve van de leesbaarheid en de omvang, is telkens een selectie gemaakt van de meest relevante rechtsoverweging(en). Het gaat om uitspraken van met name de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ook uitspraken van de andere rechtscolleges die Nederland rijk is komen aan bod. Het gaat om de rechtspraak sinds 1998 tot en met 2021.

De afgelopen jaren zijn met enige regelmaat uitspraken door Cornelis van der Sluis geannoteerd in bestuursrechtelijke tijdschriften. Als zo’n uitspraak in dit boek is opgenomen, is ook de annotatie toegevoegd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *