Whitepaper en werkprotocollen gebruik (of niet) van WhatsApp en de Wob

In 2019 werd duidelijk dat WhatsApp- en sms-berichten onder de Wob vallen (uitspraak 2019). In 2020 werd duidelijk wat er wordt verwacht qua bewaren, zoeken én beoordelen van dergelijke berichten (o.a. uitspraak 2020). De impact op de praktijk is groot en, zoals de Raad van State in 2019 duidelijk maakte, de noodzaak tot het maken van werkafspraken is evident aanwezig. Die afspraken werken ook door bij het goed kunnen nemen van Wob-besluiten. Dan kan immers duidelijk worden gemaakt waarom documenten er wel of niet zijn.

Om duidelijk te weten wat er in het kader van de Wob van de organisatie wordt gevraagd is een whitepaper opgesteld. De eerste 5 pagina’s van de whitepaper zijn in te zien via Whitepaper elektronische berichten en de Wob inkijkexemplaar.

Bij het whitepaper zijn drie werkprotocollen gevoegd. Die drie zijn nodig omdat de Wob niet verplicht tot het wel of niet communiceren via WhatsApp e.d. Of die weg wordt opengesteld is dus een eerste vraag die voorligt. Vervolgens leidt die keuze tot het wel of niet toegang moeten kunnen krijgen tot de WhatsApp- en sms- berichten (en andere elektronische berichten). De drie werkprotocollen zijn toe te passen als de organisatie communicatie via WhatsApp e.d.:

  • niet toestaat;
  • alleen mogelijk acht op de telefoon die door het werk te beschikking is gesteld; óf
  • als ook de privételefoon ervoor mag worden gebruikt.

Ook ontvangen? Dat kan voor EUR 335,– excl. BTW.

Meer informatie is te verkrijgen via onderstaand formulier:

[ninja_form id=’5′]