Artikel 10.2e Uitzondering Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017

Deze wet is niet van toepassing op de gegevens verwerkt in het kader van de uitvoering van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 en de Wet veiligheidsonderzoeken.

Annotatie

Met deze bepaling wordt, mede als gevolg van het advies van de Raad van State op het wijzigingswetsvoorstel de Wiv 2017 in zijn geheel uitgezonderd van de Woo. De Woo is niet van toepassing op gegevens verwerkt in het kader van de uitvoering van de Wiv 2017 en de Wet veiligheidsonderzoeken