Artikel 4.1a Borgen behoud documenten

Het bestuursorgaan waarborgt het behoud van de documenten waarop een door hem ontvangen verzoek betrekking heeft.

Annotatie

Hoewel simpelweg vaste rechtspraak (zei bijvoorbeeld deze annotatie) hebben de initiatiefnemers gemeend dit vast te moeten leggen in het wetsvoorstel.

Geconsolideerde artikelsgewijze toelichting bij de Wet open overheid zoals gewijzigd door de verwerking van de Wijzigingswet Woo