Artikel 8.5 Last onder dwangsom

Het bestuursorgaan is bevoegd tot oplegging van een last onder dwangsom ter handhaving van artikel 4.2, tweede lid.

Annotatie

Het bestuursorgaan dat informatie kan vorderen bij een aan te wijzen rechtspersoon die ook onder de Woo komt te vallen – hetgeen middels een besluit met zijn bezwaar- en beroepsmogelijkheden geschiedt[1] – kan bij het uitblijven van informatie een last onder dwangsom (artikel 8.5) opleggen.
[1]Kamerstukken II 2013/14, 33 328, nr. 9, p. 69.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 328, nr. 8 (herdruk); Voorstel van wet na advies Raad van State

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 328, nr. 9 (herdruk); Memorie van Toelichting na advies Raad van State

Geconsolideerde artikelsgewijze toelichting bij de Wet open overheid zoals gewijzigd door de verwerking van de Wijzigingswet Woo

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 35 112, nr. 23; Amendement Bisschop