Van der Sluis op ‘Binnenlands bestuur’: De Woo: op naar het einde

In de laatste column over de Wet open overheid werd gesproken over het laatste zetje van de Raad van State. De Raad van State had immers in het jaarverslag de nodige kritische noten gekraakt over de Woo. In de column daarvoor besprak ik al de eerste Quick scan impact Wet open overheid van de consultants van ABDTOP. De conclusie was helder: de kosten voor de uitvoering van de Woo liggen zeer veel hoger dan de kosten die de uitvoering van de Wob vergt. De tweede Quick scan zou nog volgen en die verscheen op 13 juni jl.

De conclusies – het zal niet verbazen – zijn in lijn met die van de eerste Quick scan. De uitvoering van de Wet open overheid brengt grote kosten met zich; niet doen! De kritiek op deze twee Quick scans is ook niet verrassend: er is geen oog voor de opbrengsten, men is blind voor de kosten die toch gemaakt moeten worden en het belang van openbaarheid laat zich niet uitdrukken in euro’s. De opstellers, oud-ambtenaren (ABDTOP), zijn  sowieso al verdacht in dezen.

 

Hoewel veel te zeggen valt voor beide standpunten – ik was daar eerder ook al helder over – blijft voorop staan wat mij betreft dat de hoofdreden voor de Woo – een cultuuromslag bij overheden over de wijze waarop gekeken wordt naar de onder hun berustende informatie en de vraag daarnaar – zich m.i. moeilijk laat sturen door wetgeving. Dit te meer als die wetgeving zodanig is vormgegeven dat het zodanig complex wordt, dat de cultuur eerder een minder positieve kant (vanuit transparantie oogpunt) op wordt beïnvloed dan gehoopt. Daarmee zou de wetgever zichzelf (en de initiatiefnemers) in de voet schieten.

Moet alles dan blijven zoals het is? Nee! Waarom? Nu, die cultuur die heeft wel degelijk enige ombuiging nodig en wetgever kan daarbij helpen. Elementen uit de Woo zouden daar ook zeker nuttig aan kunnen bijdragen. Dat betekent naar mijn mening dus wel dat de Eerste Kamer er verstandig aan doet de Woo niet aan te nemen. Ze doet er daarbij ok verstandig aan een krachtig signaal af te geven dat de Wob aanpassing behoeft. Of dat signaal dan voortvarend (genoeg) wordt opgepakt zal (mede) afhangen van de uitkomst van de formatie.