Tweede Kamer 12 januari 2021; De Kamer wordt wakker, de amendementen vliegen je om de oren

Op de dag van de voortzetting van de behandeling van het wijzigingswetsvoorstel volgen de nodige amendementen elkaar in rap tempo op:

  • Vertrouwelijk verstrekte bedrijfs- en fabricagegegevens moeten weer (net als in de Wob) absoluut beschermd worden (amendement, nr. 17);
  • De verplichting om vergaderstukken e.d. van gemeenten etc. openbaar te maken (zie artikel 3.3 Woo) gaat ook gelden voor algemeen besturen van gemeenschappelijke regelingen e.d. (amendement, nr. 18);
  • De plicht om documenten die zijn ontvangen of vastgesteld na ontvangst van het verzoek maar voor het besluit, nog mee te nemen bij het uiteindelijke besluit (amendement, nr. 19).