Update Raad van State 8 januari 2020; Mailboxen verwijderd – aangetoond via extern onderzoek – dan kan het Wob-verzoek worden afgewezen

Zagen we eerder al dat je niet kunt volstaan met de enkele mededeling dat een e-mailaccount is opgeheven en dus de e-mails niet meer aanwezig zijn (zie deze update van november). Vandaag maakt de Raad van State in deze uitspraak duidelijk dat het stellen dat mailboxen niet meer beschikbaar zijn, bijvoorbeeld aan de hand van een onderzoek door een extern bureau, kan maken dat de stelling “het is er niet meer” wel geloofwaardig is. In dat geval berusten de mailboxen dus niet meer onder het bestuursorgaan en kan een Wob-verzoek naar e-mails in die mailboxen dus worden afgewezen.